Имер

(високо, повишена) - името на лицето и терена: а) (1 Chronicles 9: 12, 1 Chronicles 24: 14 и <.. др. ) свещеник на ръководителите на раждането на свещениците в дните на Давид, който е имал многобройни потомство. б) (Ед. 2: 59) името на местността във Вавилон, макар и несигурно. вижте Aalar ( 2Ed. 5:36). Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.