Изображението

(Битие 1 :. 26, 27). В книгата Битие казва, че Бог е създал човека по Свой образ, и Господ Исус Христос казва, че Той е Божият образ (Кол 1 :. 15). Думата "образ" изразява абсолютно пълно и точно приличие, подобно на това, което съществува между печата и отпечатъка му. Човекът първоначално притежаваше Божия образ по свое знание, в неговата чистота и в блаженството си. По-високите духовни характеристики на образа на Бога го надминават чрез греха и есента, но и досега много функции, по образа на Бога в падналото човечество се появи в съзнанието му, личността му, неговата власт над по-долните същества, и най-накрая си безсмъртие. Господ Исус Христос има всички съвършенства на Бог, и слава, и защото Той е точният образ на Отца. На обяснението на ап. Павел, образът на Бога се състои в праведността и святостта на истината (Еф. 4:24).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.