Имаданун

( 2Ed 5: 56) - един от левитите във времето на Ездра. В (Ез. 3: 9) няма такова име.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.