Илирик

- огромна територия в Европа, по протежение на източното крайбрежие на Адриатическо море, . от Епир и ч. от Македония и Мизия. За нея споменава Св .. ап. Павел проповядва Евангелието от Ерусалим и квартала