Илиодор

( 2Mak 3 :. 7 и и т.н. . ) - един от високопоставените владетели Селевус Филопатор, споменат в 2 макабеи.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.