Илияд

( 2д. 5:56) - от левитите, бащата на Йора. В (Ez 3: 9) той гласи: Henadad .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.