Или

( 2Ezd 5 :. 33) - синове служители Соломон. В (Езекиил 2: 56) и в (7: 58) стои: Iaala .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.