Илам

а) 2Ezd. 5: 12. b) 2Eds. 8: 33 - двама души, които се върнаха от вавилонското племе, първото с Зоровавел, а второто - с Езра.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.