Ила

(дъб или силен) - името на следните лица: а) (1 Хронд 4:15), син на Халев, от юдовото племе. б) (3 Царе 16: 6) синът на Вааша и неговият наследник, четвъртият цар на Израел, който царува около две години. в) (4 Царе 15:30) бащата на Осия, последния израилев цар. г) ( 2Uz 9:27) от израилтяните в дните на Езра. В (Ez 10: 26) стои: Elam .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.