Иим

(Откровение 15: 29) - градът ю. от племето на Юда.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.