Игуд

Иджуд (възхвала) (Откровение 19: 45) - аналог. Bene-Verak (разположен на изток от Joppa).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.