Игуд

(похвала) (Joshua 19 :. 45) - градът на племето на Дан, според Робинсън и Шварц, е идентичен с този село Ел Iehudieh на изток от Яфа. Ван де Велде е съгласен с това становище.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.