Игал

Ig'al и) (Num. 13: 8) - синът (потомък) на Йосиф, представителят на Исахарското племе сред земните скаути; б) (2 Царе 23 :. 36) - най-син (потомък) на Tsoby Нейтън, една от основните воини на Дейвид (в 1 Летописи 11: 38 на име Джоел, брат на Нейтън) ..

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.