Игал

(избавител, освободител) - името на двама души :. А) (Числа 13: 8.), Член на племето на Исахар, един от 12-те шпиони, изпратени от Мойсей към Обетованата земя Ферис. б) (2 Царе 23 :. 36), син на Нейтън, от Tsoby, един от тридесет смели воини на Дейвид. В (1 Хр. 11: 38) вместо Игал , прочетете Джоел .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.