Ифтах-Ел

Ift'ah-Ел (Joshua 19 :. 14, 27) - долината на границата княжества Завулон и Ашер, сега има името на Уади Abilene, западно от езерото Генисаретското. ( виж долини)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.