Ифтах-Ел

(Долината на Бога, т. Е. долината, че Бог й отвори) (Исус Навиев 19: 14,27) е долина, разположена на границата на племената на Завулонов и Асир. Според Робинсън, Ефтаил е идентичен с Iotapatoyu Йосиф Флавий, както и че тя бе досега пази своите следи в заглавието Dzhefat между галилеевите хълмове; защото тя не трябва да бъде друга, като сегашната голяма долина 999 Уади Абилен 999, която започва в планините близо до Гефат и се простира на запад. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.