Ifla

"Ифта (възвишено място) (Военноморска 19: 42) - аналогова. Бене-Верак.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.