Ифран

(остатък, излишък) - името на двама души :. а) (Бит 36: 26), син на Дисон на Horite, който е живял в земята Едом .. б) (1 Летописи 7 :. 37) на децата Tsofaha, Asher.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.