Ifdia

"Ифдиа (Йехова дава) (1 Хронт 8:25) - аналоговият. Avdon, в.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.