Ifdia

(ГОСПОД Liberator) (1 Chronicles 8 :. 25) - вениаминец, син Сасак.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.