Иезер

(помощта на баща) (Числа 26 :. 29, 30) - синове на Gilead, потомък Манасия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.