Ietser

Йезер (образ, форма) (Битие 46: 24, Числа 26: 49, 1 Тимотей 7:13) - Аналогичен. Гуни.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.