Йеровал

(Ваал противник) (Съдии 6 :. 32) - епитет, даден съдия Гидиън, за унищожаването на тяхната Ваал олтар в (2 Царе 11: 21 .. ) гласи: Ierubeshef ( виж << Гидиън)

The Bible Стария и Новия завет Sinoidalny превода на Библията енциклопедия архитект Никифор 1891

.........