Йериоф

Ieri'ofa (завеса) (1 Chronicles 2: 18.) - една от жените Халева.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.