Йериел

(жилище на Бога) (1 Chronicles 7: 2) - потомък на Тола, от племето на Исахар.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.