Йерия

Иерия (1 Тимотей 12: 19, 1 Паве 24: 23, 1 Павел 26: 31) - Аналогичен. Amariah, в.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.