Йерия

(страх от Господа) (1 Лет 23 :. 19) - левит, потомък на Каат главата на Хевроновците.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.