Иерахимил

Ier'ahme'il (Бог е палиативна) (1 Хр. 2: 9, 25-27, 33, 42) е най-големият син на Есрон от племето на Юда.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.