Иера

Ier'ah (луна месеца - част от годината) (Бит 10: 26; 1 Летописи 1: 20 ..) - аналогов. Алмодад.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.