Иера

(луна месец) (Битие 10 :. 26) - син на Йоктан в пето поколение от Сим. Той е основател на една от племената на Южна Арабия, както и следи от името му може би досега все още остават в името на една от Арабската крепост: Yerah в Йемен .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.