Иеминус

Iem'iny (съдиите 3 :. 15) - неточността на превода в оригинал: "Вениамина ".

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.