Иекуфил

Iek'ufi'il (1 Chronicles 4 :. 18. ) - един от синове (деца) на Меред от племето на Юда създателя и главата на Заноя.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.