Иекуфил

(страх от Бога) (1 Летописи 4: 18.) - Iudii син, жената на Ездра, баща Zanaoha и основател на града със същото име.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.