Иекавцфил

(колекция от Бога) (Неемия 11 :. 25) - град в южната част на Юдея. Това име се среща в изброяването на областите, заети от евреите, при завръщането им от вавилонската плен. В противен случай се нарича кавказки (Исус Навиев 15: 21, 2 Царе 23:20).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.