Йекамам

Йекам (събиране на хора) (1 Царе 23:19, 1 Царе 24: 23) - аналог. Amariah, в.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.