Йехидия

(тя ще бъде Господ благоволи) (1 Лет 27: 30).. - Меронианецът, един от предсказателите за надзора на магаретата на цар Дейвид.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.