Iheyariv

(който предпазва Йехова) (1 Летописи 24: 7) - главата на един от 24 свещеници от изтърпяване на лотовете, които бяха разделени от Дейвид свещеници. Той е бил предшественик на известното макабеско племе ( 1 Мак. 2: 1). Двама от потомците му се върнали във Вавилон с Неемия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.