Иефунни

Ief'unni (това ще бъде получено) (1 Chronicles 7 :. 38) - аналог. Ara, b.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.