Йеферам

международния енергиен форум "era'am (много хора) (2 Царе 3: 5.) - (. в 1 Летописи 3: 3 именувани Итраам син на Аглая), синът на Давид, от Егла, който е роден в Хеброн.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.