Йефер

Ief'er (величие, изобилие) -а) (Съдии 8: 20) - най-големият син на Гидиън. б) (2 Царе 17: 25; 3Tsar 2: 5, 32; 1 Летописи 2: 17) - Ishmeelite баща Амаса (Амаса) родени от Абигейл сестра Давид ... в) (1 Хр. 2:32) - един от синовете (потомците) на Яда от племето на Юда; d) (1 хром 4: 17а) - аналог. Ялон (на второ място в оригинал това име не е. В тези ръкописи, в които това място е фразата, Вития ( см. ), Merom, и шамани Ishbah наричат ​​синовете й, а в други на това място са думите: "Една от съпругите на Мереда ражда ..."); д) (1 Chronicles 7 :. 38) - един от потомците на Asher, главата на поколение ( евентуално , който също е в V наречен Harnefer 36) ...

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.