Ицрий

' Itsry (находчиви) (1 Лет 25. : 11) - левитът на синовете на Idifun, главата на четвъртия хор на певците (в article 3 се нарича Ceri).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.