Йадън

Iad'on (съдия или направляващи) ( Нед. 3: 7) е един от жителите на Мероноф, който ремонтира стената на Ерусалим (главата на семейството или клана).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.