Guska (húska) Мартин

Guska (Húska) Мартин (- 1421), един от ръководителите и идеолозите Picart - лявото крило на Taborites, радикалните привърженици на Реформацията в Чешката република, членове на така наречените хусистките войни. Изгорени.

Велик енциклопедичен речник. 2000.