Хейфорд (Хейфорд) Джон Fillmore

Хейфорд (Heyford) Джон Fillmore (1868-1925), американски инспектор. През 1906-09 САЩ борави мярката за степен и да определи размера на земята елипсоид (приета през 1924 г. като международна, широко приложение не получи).

Велик енциклопедичен речник. 2000.