Хавай

(Джуд 3: 10) - зоната на племето на Исахар до Dotei и Ezdreilona.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.