Хасуп

(голота, голота) (Ездра 2 :. 43) - един човек от семейството Ноинейците, които се върнаха от плен с Зоровавел.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.