Харми

- името на следните лица: а) (Битие 46: 9, Изход 6: 14), четвъртият син на Рувим .. , първородният на патриарх Яков. б) (1 Летописи 2: 7., Nav 7: 1.) Carmi, Завдий син син Зара. в) ( 2Uz 5:25) е един от свещениците в Езра. В (Ezra 2 :. 39) и Neh