Eurygaster

ВРЕДЕН ТУРТ - бъг на семейството на щитове; вредител на зърнени култури в Евразия. Кафяво-жълт с тъмно очертание, дължина 7-13 мм. Това уврежда ушите и зърното.

Велик енциклопедичен речник. 2000.