Halle (Хале) Морис

Halle (Halle) Морис (б. 1923) е американски лингвист. Роден в Латвия. Процедури по общите проблеми на фонетика, фонология, морфология, формиране на думата; в сферата на славянската (включително руската) фонетика и фонология.

Велик енциклопедичен речник. 2000.