Роди

rod'it - дума, различна от обикновеното значение, което понякога е по-дълбок смисъл в писанията разкриват потомък (да бъде предшественик). Така че, напр. , в 1 пара. 2: 46 казва, че ефа ражда Gazeza, въпреки че последният е син (или потомък) Аран, синът й (или детето), и по Мат. 1: 8 казва, че роди Йорам Озия (Азария), а между тях са все още Охозия Йехова и Амасия (1 Летописи 3 :. 11 -12). Показателен в това отношение е и фрагментът от 1 Par. 2: 9 -15 ( виж под диаграмата). ( виж също Каин, б, син) | Esrom | (в Египет, Битие 46: 12) | || Арам | (преминали повече от 300 години) | || Aminadav || | || Насан, Елизабет | (от Египет, Изход 6:23) | || Сьомга || | || Boaz | (повече от 450 години са минали) | || Ovid || | || Джеси (Времето на Саул) | | || Давид |

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.